Villa Frideborg 2 
Folkärna    230m²    © Ziden Arkitektur AB
Foto: Hans Berggren