Villa Åström
Små Dalarö    225m²    © Ziden Arkitektur AB
Foto: Hans Berggren