Sjöstuga 
Sjöstuga    110m²    © Ziden Arkitektur AB
Foto: Jan Östberg